Jarní konferenceV úterý 30. dubna proběhla Jarní konference sociálních pracovníků Prahy 4 na téma Slaďování formální a neformální péče, na které za projekt Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (dále "MPSV") Krajská rodinná politika vystoupila krajská poradkyně Jitka Chrtková.

Konferenci, kterou ve svých prostorách uspořádal Ústav sociálních služeb v Praze 4 (ÚSS4), zahájila vedoucí sociálního odboru Mgr. Věra Rožková. Konference se zúčastnili zástupci MPSV, pracovníci poskytovatelů sociálních služeb působících nejen v Praze 4 i pracovníci ÚSS 4, kteří zde představili projekt Centra neformální péče.

Jitka Chrtková zde prezentovala projekt Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů (zkráceně „Krajská rodinná politika“). Zmínila zde zejména hlavní cíle projektu a upozornila na řadu aktivit a výstupů (kulaté stoly, platformy, workshopy atd.), jež jsou v rámci projektu pořádány. Jelikož projekt cílí na zlepšování života rodin s důrazem na prevenci, dotýká se celá řada opatření a aktivit projektu také problematiky neformálně pečujících.

Přítomní účastníci byli dále pozváni na Fórum rodinné politiky (dále „Fórum RP“), které se koná 14. a 15. května v Brně. Akce s podtitulem „Budoucnost české rodiny“ pořádá MPSV a svou účast zde přislíbila celá řada důležitých aktérů rodinné politiky. V rámci Fóra RP proběhne vyhlášení soutěže Pečující roku.

 

MPSV si uvědomuje náročnost situace a pracuje na podpoře neformálních pečujících. Současně se také snaží o zviditelnění tématu neformální péče jako jednoho ze základních předpokladů fungující a solidární společnosti.

 

 

 

 

Zdroj:

Více informací o činnosti ÚSS4 naleznete na stránkách: www.uss4.cz nebo na https://www.facebook.com/uss4.cz/

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek