Zkrácená verze Metodiky obr.12Projekt MPSV Krajská rodinná politika vydává zkrácenou verzi metodiky rodinné politiky na krajské a místní úrovni. Zkrácená metodika slouží jako pomocný dokument k její rozsáhlejší verzi, která je také uveřejněna na našich webových stránkách.

Metodika vznikla s cílem poskytnout zástupcům samosprávy i dalším aktérům rodinné politiky teoretickou podporu v realizaci rodinné politiky na krajské a obecní úrovni.

„Zkrácená“ verze metodiky poskytuje praktický návod pro využití strategického plánování během přípravy strategického materiálu (např. koncepce či akční plán) pro rodinnou politiku na krajské a místní úrovni. „Úplná“ verze metodiky poté obsahuje informace v širších souvislostech, je tak celkově obsáhlejší a naleznete v ní i příklady dobré praxe.

Metodiku ve zkrácené verzi naleznete zde.

„Úplná“ verze metodiky je dostupná zde.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek