V pondělí 3. prosince 2018 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konala konference „Československo 1918–1928 revoluce v sociálním zákonodárství“, kterou uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Konferenci zahájil místopředseda PSP ČR Tomáš Hanzela, dále měli své zahajovací projevy také ministryně Jana Maláčová (ČSSD) a ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR Ján Rychter. Konference byla rozdělena do tří tematických bloků, které byly zaměřeny na problematiku práce a zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a rodinnou politiku. Mezi řečníky vystoupili zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, odborné veřejnosti a političtí reprezentanti.

Konference, která byla motivována zejména stoletým výročím vzniku Československa, se nevyhnula ani současným tématům. Na konferenci zazněly důležité milníky významných společenských změn, kterým byl například zákon zavádějící osmihodinovou pracovní dobu, uvedený v platnost již v roce 1918. Podobně jako se dnes debatuje o zkracování pracovní doby, růstu mezd a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců, i tehdy schválení zákona předcházela zajímavá veřejná a parlamentní diskuse. Zavedení osmihodinové pracovní doby znamenalo ve své době doslova revoluci.

„Jaký pokrok to byl, ještě více vynikne, když řeknu, že do schválení zákona o osmihodinové pracovní době byla zákonem stanovena přes třicet let pracovní doba v délce jedenáct hodin. A to ještě navíc jenom pro dělníky v továrnách. To, že Československá republika postupně stanovovala pravidla platná universálně, je velikou ukázkou modernosti, s jakou přemýšleli naši prvorepublikoví předchůdci,“ poznamenala ve svém úvodním projevu ministryně Jana Maláčová.

Vrcholem prvorepublikových sociálních reforem bylo vytvoření univerzálního starobního a invalidního pojištění zaměstnanců institucionálně organizovaného skrze Ústřední sociální pojišťovny v roce 1924. V období první republiky se výrazně zlepšila sociální situace téměř všech skupin pracujících. Podle ministryně Jany Maláčové ale současně obrovské problémy přetrvaly.

 

 

Zdroje: Tisková zpráva 100 let Československa, celá zpráva dostupná zde:

           Projev ministryně Jany Maláčové (ČSSD) na konferenci Československo 1918–1928: revoluce v sociálním zákonodárství , projev dostupný zde:

          

 

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek