V Brně se 10. října uskutečnil workshop projektu Krajská rodinná politika na téma  "3 role ženy – pečující, partnerská a pracovní".

Workshop, který se konal v příjemné atmosféře brněnského hotelu Amphone, zahájila krajská poradkyně projektu Krajská rodinná politika Petra Šustová. Psycholožka, psychoterapeutka a zakladatelka Rodinného centra Heřmánek v Olomouci PhDr. Petra Tenglerová nabídla přítomným diskuze týkající se témat jako péče o sebe sama, vnímání svých potřeb, hospodaření se silami, prevence a diagnostika syndromu vyhoření a time managment v rodině.

Workshop 3 role ženy

V odpolední části vystoupila Mgr. Eva Pávková, psycholožka a mediátorka, která zde hledala odpověď na otázky: Potřebujeme v rodině polarity? K čemu může být dobrý konflikt? Jak se v konfliktech orientovat a jak s nimi naložit? Workshopu, který byl proložen množstvím konstruktivních diskuzí, se zúčastnilo celkem 24 zájemců. Mimo jiné zde padl návrh na uspořádání workshopu pro muže na téma „Role muže v rodině na počátku 21. století.“

Každý z účastníků odcházel z workshopu spokojený, s pocitem příjemně stráveného dne.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek