V září se ve Zlínském kraji konal workshop na téma Rodina, vztahy, soudružnost, v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů. Jako hlavní přednášející se zde představila paní doktorka Hana Pašteková Rupertová.

V úvodu byl v krátkosti představen projekt Krajská rodinná politika. Samotný workshop umožňoval provázání vznikající koncepce rodinné politiky ve Zlínském kraji s koncepcí rodinné politiky v rámci ČR. Představeny zde byly také činnosti dětských skupin z pohledu metodiček projektu Implementace dětských skupin. Dopoledne se pozornost zaměřovala na témata týkající se problematiky rodiny, různá očekávání mužů a žen od vztahů, komunikaci v manželství, čas trávený s rodinou a řadu dalších témat.

Odpolední blok se více směřoval na srovnání manželství dříve a dnes. Zabýval se otázkami, jak naše dnešní chování může do budoucna ovlivnit i chování a postoje dětí v budoucnosti. V rámci okruhů se diskutováno i téma prevence, tedy jak předcházet krizovým situacím, rozchodům a rozvodům partnerů.

Závěrečný čas workshopu se věnoval brainstormingovému sběru myšlenek a doporučení pro rodinnou politiku ve Zlínském kraji.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek