Workshop Internet 2

V rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů, byl 24. října v Ústeckém kraji zorganizován workshop na téma "Rodiče, děti a internet". V prostorách přednáškového sálu Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem zaznělo v úvodu několik slov k projektu Krajská rodinná politika. Jménem projektu a MPSV zde přítomné přivítala PhDr. Jana Sládečková Filipčíková.

V dopolední části workshopu byl Mgr. Michaelou Kosíkovou představen projekt Síť pro rodinu a jeho činnosti. Následovalo seznámení s mateřskými centry z Ústeckého kraje, konkrétně se diskutovalo o tom, co tato centra nabízejí a s čím rodičům pomáhají. Blok zaměřený na náctileté proběhl v odpoledních hodinách. Přítomní zde získali informace například o programu Erasmus +, který umožňuje mladým lidem dostat se do zahraničí a poznat reálný svět. Následně proběhla přednáška na téma "Jak vychovávat puberťáka v době počítačové, aneb když dospívající zlobí ". V rámci této přednášky se probírala důležitá témata jako kyberšikana, sexting a mnoho dalších problémů, kterým jsou mladí lidé v době internetu vystaveni.

Cílem tohoto workshopu tak bylo nejen seznámit přítomné s úskalími nových technologií a sociálních sítí, ale také snaha poskytnout informace o tom, jak se v kyberprostoru zbytečně nevystavovat nebezpečí.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek