Obrázek PlatformaZačátkem prosince se v Praze v budově Ministerstva práce a sociálních věcích České republiky konalo společné setkání platformy za Prahu a Středočeský kraj. Cílem setkání byla zejména snaha o vzájemnou diskuzi a spolupráci nad zásadními úkoly v rámci projektu Krajská rodinná politika.

Celé jednání uvedla a moderovala koordinátorka projektu pro Prahu Jitka Chrtková. V úvodu bylo představeno vedení projektu v čele s garantkou projektu Mgr. Danou Váhalovou a její zástupkyní PhDr. Janou Sládkovou, následně se stručně představili všichni účastníci setkání.

Po krátkém úvodu byli přítomní seznámeni s novinkami projektu. Díky celé řadě odborných setkání se vyprofilovala některá důležitá témata, mezi něž patří například témata prevence vzniku problémů v rodinách a rozšiřování kontaktů se zaměstnavateli zohledňujícími některá prorodinná opatření. Členové platforem byli vyzváni k zasílání důležitých podkladů a informací, které by mohly být prezentovány na nových webových stránkách projektu spuštěných v pátek 30. listopadu 2018.

Hlavní část setkání byla následně věnována zásadním úkolům, jakými jsou Sborník dobré praxe a Metodika pro kraje a obce, nad kterými se dále vedla diskuze. V rámci setkání byl zúčastněným představen jeden příklad dobré praxe Mgr. Kateřinou Halfarovou, která je ředitelkou příspěvkové organizace Osmička pro rodinu.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek