V dnešní době je stále nutné aktivně podporovat zapojení obou rodičů do péče o děti. Zajistit také dostatečnou podporu aktivit otců s dětmi a akcí pro celé rodiny a to v čase, kdy se mohou účastnit oba rodiče.

Familypoint je bezbariérový prostor přátelský rodině. Maminky / tatínkové zde mohou své děťátko nakrmit, přebalit, nebo zde mohou získat informace pro podporu rodinného života. O své zkušenosti se službou kontaktního Family Pointu v Pelhřimově se s námi někteří rodiče podělili.

Marie je matka samoživitelka, která pečuje o svých pět nezletilých dětí. Nejstarší syn má poruchu autistického spektra s mentální retardací a poruchou chování (agrese). Marie je rozvedená, a péči o děti zabezpečuje sama. Otec o děti nejeví zájem a výživné platí nepravidelně. Centrum Maltézské pomoci v Olomouci navštívila Marie na základě doporučení sociálně-právní ochrany dětí (SPOD).

„Dědečku, prosím Tě, mohl bys přijít do Pomněnky, až přijedeš? Ale určitě!“ Tomík pokaždé, když telefonuje, přemlouvá dědečka, aby přišel za ním do Pomněnky. Už tam byl dědeček Honzíka, který ukazoval model parního stroje. Tomík by chtěl, aby jeho dědeček také dětem v Pomněnce ukázal, co už spolu vymodelovali.

Zatímco na své povolání se člověk mnohdy připravuje řadu let, na tak zásadní věc, jakou je manželství, žádná příprava neexistuje. Mladí lidé tak vstupují do manželství nepřipraveni, nedokáží společně řešit překážky. Určitý prostor pro diskuzi a sdílení zážitků, které mohou mladým párům pomoci, nabízí projekt Příprava snoubenců na manželství.

Jmenuji se Daria. Můj bývalý manžel byl odsouzen k nepodmínečnému trestu odnětí svobody v délce tří let se čtyřletou podmínkou za týrání osoby žijící ve společné domácnosti.

Dva a půl roku byla paní Marie (28) doma se svými dvojčátky Terezkou a Klárkou, když se jí ozval její původní zaměstnavatel. Jeho požadavek vypadal zdánlivě přijatelně – jeden 12hodinový pracovní den v týdnu.

Tomáš a Barbora (oba 26) se seznámili před čtyřmi lety při studiu antropologie na univerzitě v Pardubicích. Po studiu začali oba pracovat – Tomáš v cestovní kanceláři, Bára v pojišťovně. Po pár letech chození se Tomáš vyslovil a loni se s Bárou vzali. Ihned po svatbě ale začali řešit zásadní problém – bydlení.

Centrum pro rodinu v Krupce funguje již 25 let. Za tuto dobu se mu podařilo pomoci nespočtu rodin. Jednou z aktivit, jejímž prostřednictvím se Centrum snaží podpořit rodinné vztahy, jsou Víkendy pro otce s dospívajícím synem aneb „Mnoho mužů má děti, ale málo dětí má otce.“

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek