Babičko dědečku„Dědečku, prosím Tě, mohl bys přijít do Pomněnky, až přijedeš? Ale určitě!“ Tomík pokaždé, když telefonuje, přemlouvá dědečka, aby přišel za ním do Pomněnky. Už tam byl dědeček Honzíka, který ukazoval model parního stroje. Tomík by chtěl, aby jeho dědeček také dětem v Pomněnce ukázal, co už spolu vymodelovali.

Dědeček má svého vnuka moc rád a je ochoten přivézt až z Brna do Českých Budějovic obrovské modely Svatovítské katedrály a zámku v Hluboké nad Vltavou. A nejen to. Během dopoledne si společně s ním každý slepí vlastní malý model rotundy.

Dívám se na děti, jak pracují a na dědečka, jak s nimi komunikuje. Dědeček přebírá iniciativu a začíná pracovat se všemi dětmi. Všechny děti umí stříhat. Vždyť přece každý den stříhají a lepí ve svých školkách. Ale toto je něco jiného. Musí pracovat přesně. Dědeček používá jednoduché instrukce: „Počkej až ti to ukážu, potom budeš pokračovat. Podívej se, když si papír rozstříhneš na dvě poloviny, bude se ti s tím líp pracovat. Můžeš to zkusit, no vidíš, jak ti to jde.“ Všechny děti jsou maximálně soustředěné a velmi pracovité. Přemýšlím kdy, a kde vystudoval kurz montessori. Ale ne, to není možné, nevystudoval montessori metodu a přece mu to funguje? Ano, je to tak. Dědeček vystudoval vysokou školu života na červený diplom. Miluje děti, naslouchá jim a dokáže reagovat na to, co potřebují. Stejně jako paní Montessori.

Janis si odstříhl všechny vroubky, které měly na modelu zůstat. Dědeček s klidem konstatuje, že to udělal špatně, protože ho neposlouchal, když mu ukazoval, jak se to dělá správně. Všechny děti najednou zpozorní. Slova dědečka mají velkou váhu. Marek se moc snaží stříhat co nejlépe. Před třemi měsíci si chtěl nastříhat provázky, ale nešlo to. Má dětskou mozkovou obrnu, která mu ztěžuje pohyb rukou. Ale dědeček mu nepomáhá! Dědeček si ani nevšiml, že má Marek nějaký handicap. A Marek poprvé v životě nežádá o pomoc. A stříhá a stříhá. Dokáže ustřihnout i ty nejmenší zoubky. Je moc šťastný, že to dokázal a radostně to ukazuje dědečkovi. Máme s Věrkou slzy v očích. Dědeček ho pochválí, ale ne moc, protože práce není ještě hotová a zoubky je třeba stříhat ještě lépe, aby je bylo možné slepit s podkladem. Čekáme, co se bude dít. Marek se nevzdává, má slzy na krajíčku, ale stříhá a stříhá. A jeho odhodlání je odměněno úspěchem – odnáší si domů svoji vlastní slepenou rotundu.

Dědeček s námi v Pomněnce ještě svačí, ale děti ho nechtějí pustit domů. Ruší tedy svůj další program a pomáhá nám se sázením hrášků a ředkviček. Elinka ho chytá za ruku a ptá se: „Dědečku, kdy zase přijedeš? Brzo, viď?“ Dědeček neví, co odpovědět, má totiž slzy v očích. Nečekal, že by z pouhého lepení a stříhání mohly být děti tak šťastné. Vyvádím ho z omylu. Není to jen činnost, která činí děti šťastnými, ale naše láska, energie, čas a chuť jim předat to, co umíme. To je poselství, které děti umí a chtějí zachytit, je to poselství o hodnotě práce a radosti z ní. O chuti překonávat překážky a radovat se z toho. Zažít euforii, když se něco povede. Sdílet své první dovednosti s někým, kdo to přece umí nejlíp.

Marie Montessori říká, nechte se dětmi vést. A „Pomněnkové děti” mě dovedly tam, že jsem poznala jejich velkou potřebu znovu obnovit každodenní kontakt mezi generací prarodičů, rodičů a vnuků. A skrze tuto potřebu se začíná proměňovat celá Pomněnka. Stáváme se místem, kde děti získávají nejen vědomosti a dovednosti, mají speciální péči, ale i místem, kde se má možnost setkat životní zkušenost prarodičů a otevřená duše jejich vnuků.

Kruh života se uzavírá - duše malého dítěte se setkává s duší dítěte svého prarodiče. A to je dobré.

 

 

 

Zdroj: Autorkou příspěvku je ředitelka Rodinného centra Pomněnka Mgr. Iva Křikavová

Více informací naleznete na stránkách: www.centrumpomnenka.cz

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek