V posledních letech se v České republice podařilo prosadit významné množství opatření, která mají za cíl zkvalitnění péče obou rodičů o děti a navýšení finančních prostředků, jež rodinám připadnou.

Mezi konkrétní uskutečněné kroky v této problematice patří:

 • Navýšení daňových slev na dítě
  • na první dítě z 13 404 Kč na 15 204 Kč ročně (1 267 Kč měsíčně),
  • na druhé dítě z 13 404 Kč na 19 404 Kč ročně (1 617 Kč) měsíčně,
  • na třetí dítě a každé další dítě z 13 404 Kč na 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně).
 • Navýšení porodného
  • první dítě 13 000 Kč,
  • druhé dítě 10 000 Kč.
 • Školkovné
  • sleva na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení (mateřská škola, dětská skupina, živnost) do výše minimální mzdy, která je od 1. ledna 2019 stanovena na 13 350 Kč.
 • Novelizace státní sociální podpory
  • rychlejší čerpání rodičovské,
  • vyšší přídavky na děti pro více rodin.
 • Dlouhodobé ošetřovné
  • až tři měsíce volna na péči o osobu blízkou, dávka ve výši 60 % denního vyměřovacího základu,
  • nejvyšší pracovně-právní ochrana na úrovni mateřské dovolené.
 • Otcovská poporodní
  • týden volna pro otce v šestinedělí a dávka ve výši 70 % předchozího příjmu.
 • Od roku 2018 je tříletým dětem garantováno místo v mateřské škole.
 • Výrazným způsobem se zvyšuje též počet dětských skupin, aktuálně je jich v České republice více než 800. Dětské skupiny poskytuje stále větší množství zaměstnavatelů, a mohou tedy být považovány za velmi významný pracovní benefit.
 • Děti od 6 měsíců do 4 let je možné umístit děti do mikrojeslí, a to v maximálním počtu čtyř dětí na jednu pečující osobu. V rámci výzvy č. 126 a 127  vzniklo 72 mikrojeslí mikrojeslí nacházejích se hned ve 13 ze 14 krajů.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek