Ruce Family PointFamilypoint je bezbariérový prostor přátelský rodině. Maminky / tatínkové zde mohou své děťátko nakrmit, přebalit, nebo zde mohou získat informace pro podporu rodinného života. O své zkušenosti se službou kontaktního Family Pointu v Pelhřimově se s námi někteří rodiče podělili.

Family Point slouží jako místo pro sdílení různých příběhů a životních situací. Rodiče jsou v přátelském prostředí pro jejich rodinu a svěřují si radosti, ale i starosti. Kontaktní pracovnice tedy mohou snadněji zachytit impulz pro potřebu vyhledat odbornou pomoc. Family Point funguje jako záchytná a podpůrná síť rodin. Může rodičům pomoci, ať už mají problém po stránce rodinné či pracovní, která se často odráží v rodinném životě,“ Mgr. Denisa Vrbová, psycholog Psychocentra Pelhřimov – Rodinné a manželské poradny Kraje Vysočina.

„Službu Family Point vidím – z pohledu maminky dvou dětí – jako nezbytně nutnou. S dcerami raději využiji toalety či přebalovací pult ve Family Pointu než veřejné záchody, ač je obojí v centru Pelhřimova, kde je často potřeba s dětmi po práci vyřídit návštěvu úřadu, banky či nákup a další. Velké plus vidím i v možnosti neizolovat se na rodičovské dovolené doma. Díky setkávání s ostatními rodiči si vyměňujeme praktické zkušenosti o zaměstnavatelích, pracovních pohovorech i pracovních nabídkách. A hlavně se potkáme a poznáme i jako sousedé.“ Markéta

„Už několikrát jsme Family Point využili i v krizovějších situacích, které v rodině nastávají. Když jsem byla nemocná, manžel bral syna po práci do hracího koutku, a já se mohla léčit doma v posteli. Při havárii vody, kdy nám celý den v bytě netekla voda, byla alespoň možnost s dětmi někam jít.“ Sandra

„S manželem a synem pravidelně navštěvujeme akce Family Pointu, zvláště máme rádi ty, kde se na jaře setkáme například se seniorem, který plete pomlázky a vypráví o pletení košíků a tradicích. Na dopravním hřišti se zase i ty nejmenší děti poprvé seznámí se základními pravidly silničního provozu a učí se respektovat ostatní děti. Sledujeme i přehledy akcí pro rodiny s dětmi, které Family Point nabízí, dozvídáme se i aktuální informace o dění ve městě týkající se rodinného života. Víme, kam se obrátit a kde si po práci užít společné chvíle s rodinou. Zároveň nám Family Point pomáhá s výchovou.“ Hanka

„Když člověk naskočí po rodičovské dovolené zpět do práce, není už tolik času hledat a sledovat nabídku kroužků pro děti a mít přehled o volnočasových aktivitách pro rodinu, obzvlášť když jsme z okolní vesnice a do Pelhřimova dojíždíme. Ve Family Pointu, nebo na facebookových stránkách Family Pointu se mohu informovat o všem na jednom místě, a to mi šetří spoustu času.“ Michaela

„Nedávno jsem řešila nástup na další mateřskou dovolenou a potíže se zaměstnavatelem. I když jsem si zjišťovala informace na OSSZ, abych nepřišla kvůli podepsání smlouvy se zaměstnavatelem o příspěvek na péči v době mateřské dovolené, chtěla jsem se o tom raději poradit ještě s odborníky. Ve Family Pointu Pelhřimov mi kontaktní pracovnice dala užitečný kontakt na Informační a poradenské centrum Vysočina, kde mi bezplatně po e-mailu poradkyně pomohla vše ujasnit. Do Family Pointu chodím se synem na dopolední cvičení, kde se protáhnu i nyní v těhotenství, zatímco si nejmladší syn hraje.“ Gabriela

„S rodinou žiji v Jihlavě. Do Pelhřimova jezdíme navštěvovat obě babičky, jejich bydlení ovšem není příliš uzpůsobeno malým dětem, takže když jsou babičky v práci, využívám hrací koutek a zázemí pro přebalení a nakrmení ve Family Pointu. V létě se s dětmi účastníme mnoha venkovních akcí, které jsou i naučného charakteru. Díky tomu se, i při pobytu u prarodičů, můžeme začlenit mezi mladé rodiny ve městě. Děti jsou tak v kontaktu se svými vrstevníky, které vyhledávají.“ Nela

 

 

Zdroje: Více informací na: http://www.rckrtecek.estranky.cz/

https://www.facebook.com/rckrtecek/

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek