father 2606964 340V dnešní době je stále nutné aktivně podporovat zapojení obou rodičů do péče o děti. Zajistit také dostatečnou podporu aktivit otců s dětmi a akcí pro celé rodiny a to v čase, kdy se mohou účastnit oba rodiče.

Mateřská centra realizují mnoho veřejných akcí (Drakiáda, Vánoční besídky, Otevírání léta, apod.), které se konají odpoledne po pracovní době nebo během víkendu tak, aby se mohli účastnit nejen oba rodiče, ale i prarodiče či další členové rodiny. Skvělým příkladem dobré praxe je pravidelná měsíční akce „Tátové na tahu“ organizovaná RKC Domeček z Vrbiček (Mariánské Lázně).

Program je připraven pro tatínky a děti tak, aby spolu strávili čas hrou a společnou aktivitou, která posiluje vztah dětí s otcem. Přínosná je taktéž tvorba komunity otců, kteří potřebují prostor pro sdílení rodinných záležitostí a výměnu zkušeností, stejně jako je tomu v dopoledních neformálních skupinách, které primárně navštěvují maminky s dětmi.

Mateřská centra působí místně a dokáží být aktivní v prevenci rozvodovosti mladých rodin s dětmi do 3 let, a to také díky tomu, že realizují akce pro oba rodiče. Otcům je tak umožněno kreativní zapojení do výchovy svých dětí.

 

 

Zdroj: Autorkou příspěvku je Mgr. Michaela Kosíková,

Více informací na stránkách: http://domecekml.cz/

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek