Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1362 ze dne 7. 6. 2021 vyhlášení II. kola Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučenípro MČ HMP pro rok 2021. Pro FOND SOLIDARITY - prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi Prahy včetně škol mateřských - je pro II. kolo programu vyhrazeno přes tři miliony korun.

Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hl. m. Prahy má zamezit negativním vlivům spojených se sociálním vyloučením dětí a žáků z rodin, jejichž majetkové poměry nedovolují dětem účast na školní akci. 

Termín vyhlášení II. kola je stanoven na červenec letošního roku, kdy o dotaci v rámci tohoto Opatření mohou žádat pouze městské části hl. m. Prahy.

Lhůta pro podání žádostí je od 12. 07. 2021 do 30. 07. 2021.

Kompletní znění vyhlášení naleznete ZDE.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek