Projekt 22 % K ROVNOSTI, Byznys pro společnost a Charta diverzity dne 31. 5. 2021 pořádají workshop s názvem "Jak na Gender Pay Gap ve firmách pomocí transparentnosti", který se usuteční v rámci Evropského měsíce diverzity.

Hlavní pozornost bude věnována tématu, které rezonuje českým pracovním trhem - podpoře rovného odměňování mužů a žen a s ní spojené systematické redukci gender pay gap. Na workshopu se dozvíte, co je a co není transparentnost, co chystá Evropská unie a o čem je připravovaná směrnice a jak se na ni co nejlépe připravit už teď.

Workshop se bude konat on-line na platformě MS Teams v čase od 13:00-16:00. Registrovat se můžete zde.

Pozvánka MPSV a BpS Transparentnost-page-001.jpg

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek