prague 4794636 1920

Praha startuje, v době po koronavirové krizi, programy na podporu kultury a cestovního ruchu v metropoli. Slibuje si tím zejména snížení ekonomických dopadů a přilákání návštěvníků a turistů.

Hlavní město Praha nabízí lidem, v rámci podpory kulturních institucí po koronavirové krizi, vstup do vybraných galerií a muzeí s 50% slevou. Ke vstupu postačí ukázat kartu Lítačku. Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Prague Tourism (PCT).

„Tento podpůrný program je určen držitelům karty Lítačka a je tedy symbolickým poděkováním nejen Pražanům za jejich pomoc a obětavost v minulých měsících, kdy jsme čelili koronavirové krizi. Lidé budou moci navštívit různé instituce za polovinu vstupného, nechybí mezi nimi například oblíbená Staroměstská radnice, Galerie hlavního města Prahy nebo Muzeum hlavního města Prahy,“[1] uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková

Více informací naleznete zde.

 

Hlavní město se také snaží zmírnit ekonomické následky způsobené koronavirovými opatřeními v oblasti turismu a startuje kampaň „V Praze jako doma“. Tímto programem chce Praha motivovat domácí i zahraniční turisty k návštěvě metropole. Program bude trvat od 1. 7. do 30. 9. 2020.

„Ztráty budou v letošní turistické sezoně obrovské, odhadem Praha přijde o 80 miliard korun. Kampaní #vprazejakodoma chceme pomoci hlavně podnikatelům a všem, kdo v turismu pracují. Hlavní město podpoří částkou 120 milionů korun restart cestovního ruchu, který chceme zároveň rozběhnout v nové, udržitelnější podobě ke spokojenosti podnikatelů i Pražanů,"[2] uvádí radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Hana Třeštíková.

Více informací naleznete zde.

 

 

 

 Zdroje

 [1]  Magistrát hl. m. Prahy, TZ: Praha nabízí lidem jako poděkování  

[2]  Magistrát hl. m. Prahy, TZ: Startuje kampaň V Praze jako doma    

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek