Z důvodu naplnění kapacity je přihlašování na workshop ukončeno. Děkujeme za pochopení!

Zveme vás na workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika s tématem „Rodina v době počítačové, rizika kyberprostoru“.

Workshop bude rozdělen do několika bloků. Dopolední část workshopu bude věnována vlivu moderních informačních technologií na vývoj lidského mozku, jejich vhodnost a uplatnění při výchově a na sociálně patologické jevy s tímto související (kyberšikana, pornografie, apod.). Prezentovány zde budou poslední vědecké výzkumy potvrzující mezigenerační pokles IQ, snížení slovní zásoby a schopnosti porozumět psanému textu. Nebude chybět prezentace nad možnostmi pomoci, výchovy a ochrany dětí před nástrahami kyberprostoru. V odpolední části zazní kazuistiky z praxe psycholožky a mediátorky. Účastníkům workshopu budou umožněny také individuální konzultace s prezentujícími.

 

Workshopem vás provedou:

PhDr. Jiří Tinka, Ph.D. – nezávislý sociální psycholog, lektor kurzů v zařízeních sociálních služeb v celé České republice, věnuje se osobnostnímu, vztahovému a krizovému poradenství.  

Mgr. Lukáš Lazecký  – psycholog, podílel se na programech prevence násilí a šikany ve školách, pracoval jako policejní psycholog, spolupracoval při vyšetřování závažné trestné činnosti, prováděl krizovou intervenci v rámci systému péče o oběti trestných činů a mimořádných událostí. V současné době pracuje na pozici vrchního komisaře odboru obecné kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje jako kriminalistický specialista, lektor specializačních kurzů a vyšetřovatel kybernetické kriminality.

Mgr. Eva Pávková – psycholožka, lektorka akreditovaných odborných kurzů a mediátorka. Věnuje se psychologickému poradenství, psychosomatice, konstelaci a homeopatii.

 

 

pozvánka 12.11 Brno workshop 2

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek