student 849828 1920Začátkem října se v Olomouci uskutečnil workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika, zabývající se problematikou rizikové komunikace dětí na internetu.

S nástupem a šířením internetu se náš svět radikálně změnil. Ještě nikdy žádná jiná generace nezažila takový informační a technologický boom. Technologie se staly součástí našeho každodenního života, probouzíme se s nimi, provází nás cestou do práce, do školy. Většina z nás si bez nich již nedokáže každodenní komunikaci ani představit. Technologie budou nedílnou součástí také naší budoucnosti, je proto důležité nebrat je jen jako zlo a nebezpečí, ale přistupovat k nim pokud možno informovaně.

Právě k lepší informovanosti přispěl i workshop projektu Krajská rodinná politika, na němž vystoupil PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Ten upozornil zejména na důležitost vzdělávání a informování nejen dětí, ale i rodičů a učitelů. Problémem mnohdy je, že rodiče i samotní učitelé novým technologiím nerozumí, nemají tak možnost dětem pomoci a v případě potřeby zasáhnout. Děti se často rodičům a učitelům ani nesvěří.

Na sociálních sítích chybují i samotní rodiče, například zveřejňováním fotek svých dětí v různých situacích (tzv. sharenting), na nočníku apod., takový materiál může být v budoucnu zneužit k zesměšňování ve škole, může se také stát cílem pedofilů, kteří takový materiál vyhledávají. Rostoucí problematikou je tzv. sexting. Jedná se o publikování a rozesílání fotek, videí se sexuálním obsahem, a je zde zaznamenaný velký nárůst a to již u dětí od 10 let věku. Sexting je přitom nebezpečný v průběhu celého života, jelikož může být proti dotyčnému použit téměř kdykoli.

Přes veškerá zmíněná rizika, pozitiva technologií stále převažují nad negativy. Není tak cílem dětem technologie zakazovat, ale snažit se lépe informovat nejen je, ale i sebe samotné. Mít přehled o tom, na kterých sociálních sítích naše děti komunikují, a  vědět, jak tato komunikace funguje, co obnáší. Podle dětí je totiž „Facebook už jen pro starý.“

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek