Zveme vás na workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika "Pracuji a pečuji: aktuální možnosti podpory slaďování pracovního a rodinného života".  

 


pozvánka Praha

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek