V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Krajská rodinná politika[1] vydáváme Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích, který naleznete v  elektronické verzi přímo zde na našich webových stránkách.   Co ve Sborníku najdete?

Sdílení a šíření příkladů dobré praxe je jedním z důležitých cílů projektu Krajská rodinná politika. Díky členům regionálních platforem se tak postupně podařilo shromáždit celou řadu příkladů dobré praxe z krajů a obcí.

Samotný Sborník obsahuje výběr 34 těch nejzajímavějších příspěvků z nejrůznějších oblastí od služeb péče o děti, akcí pro rodiny, až po podporu mezigeneračních vztahů, partnerství, rodičovství a hodnoty rodiny.

Rodina je českou společností stále vnímána jako jedna z nejvyšších hodnot v životě člověka[2]. Fungující rodina vytváří bezpečné prostředí pro výchovu a vývoj dětí. Upevňování mezigenerační vztahů a komunitních vazeb, je důležitou prevencí vyloučení jedince ze společnosti.

Věříme tak, že jednotlivé příspěvky mohou sloužit jako inspirace i pro aktéry rodinné politiky při možném vytváření prorodinných opatření a aktivit v jednotlivých krajích a obcích.

 

  Sborník 2  

   Sbornik_dobre_praxe.pdf

 

 

 

 

[1] Celý název projektu: Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů

[2] VÚPSV. Zpráva o rodině. 2017. (str. 39)  [online]. [cit. 2019-07-08].  Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Zprava_o_rodine.pdf

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek