V posledním čtvrtletí loňského roku realizoval projekt Krajská rodinná politika workshopy zaměřené na oblast primární prevence, jejichž výběr Vám nyní přinášíme v tematických blocích!

Na workshopech primární prevence, které musely být z důvodu epidemiologických opatřeních vysílány on-line, vystoupili se svými příspěvky zástupci státní správy, pedagogové, odborníci na problematiku primární prevence, kouči, lektoři a další řada zajímavých hostů.

Na základě realizovaných workshopů primární prevence jsme pro Vás připravili šest tematických balíčků, ve kterých naleznete výběr příspěvků zaměřených na vytyčené téma.

Těmito tematickými balíčky jsou:

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek