S koncem realizace projektu se v rámci osvětové kampaně konala Odborná konference projektu Krajská rodinná politika. Cílem konference bylo shrnout dosavadní poznatky a zkušenosti s fungováním krajských poradců, celorepublikových a regionálních platforem, představení odborných výstupů projektu a také zhodnocení aktuálního stavu v oblasti rodinné politiky. Na konferenci vystoupili mimo jiné zástupci vybraných evropských zemích, kteří představili příklady dobré praxe z fungování tamních regionálních politik.

Odborná konference byla určena zainteresovaným aktérům v oblasti regionální rodinné politiky a také zástupcům cílové skupiny. Taktéž přispěla k rozvoji poznatků klíčových aktérů a zástupců cílových skupin o aktuálním stavu regionální rodinné politiky a ke změně postojů cílové skupiny k této problematice.

Z hlediska programu byla konference rozdělena na 2 bloky, které zahrnovaly celkem 5 panelů:

  1. Rozvoj a systémové uchopení rodinné politiky na úrovni kraje
  2. Rozvoj a systémové uchopení rodinné politiky na úrovni obce
  3. Realizace rodinné politiky na SK
  4. Primární prevence a možnosti jejího uchopení
  5. Slaďování pracovního a rodinného života - zaměstnavatelé

Konference byla realizována hybridní formou. Celý záznam lze zhlédnout ZDE.

V rámci shrnutí celé konference byl vypracován Sborník příspěvků z Odborné konference projektu Krajská rodinná politika, který naleznete ZDE.

 

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek