Obce jsou blízko lidem a jejich potřebám a schopnosti na základě podnětů pomocí konkrétních cílených opatření vytvářet na místní úrovni prostředí přátelské rodině. Jejich úloha by měla být:

  • iniciační - iniciace prorodinných aktivit a podněcování občanů k aktivnímu podílení se na jejich plánování, případně realizaci,
  • realizační - realizace prorodinných aktivit a depistáž rodin se specifickými potřebami,
  • propagační - propagace jednotlivých prorodinných aktivit a rodinné politiky jako takové,
  • informativní - informování občanů o celkové situaci rodin a prorodinných opatřeních v obci i na regionální a celostátní úrovni.

Více informací zde.

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek