• Nestátní neziskové organizace a odbory, tedy občanský sektor,
  • zaměstnavatelé,
  • jiní poskytovatelé veřejných služeb,
  • odborníci v podobě akademické, vědecké a výzkumné sféry,
  • vzdělávací instituce,
  • média,
  • občanská sféra reprezentovaná širokou skupinou rodin a všech jejich členů.

Více informací zde.

 

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek