Formy podpory rodinné politiky se zaměřují na:

  • vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin (finanční zajištění, slučitelnost pracovního a rodinného života, rodičovskou péči o děti, služby pro rodiny),
  • rodinné a rodičovské kompetence,
  • rodiny se specifickými potřebami,
  • instituce pomáhající rodinám, jmenovitě především kraje a obce,
  • manželství a jeho společenskou prestiž.

Více informací zde.

 

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek