Obecné informace a podmínky použití

WebHost server je určen výhradně pro potřeby odborných útvarů Ministerstva práce a sociálních věcí. Vytvoření virtuálního web serveru podléhá schválení odboru informatiky MPSV. Za obsahovou stránku jsou odpovědné odborné útvary ministerstva.

Správa virtuálních webů je umožněna prostřednictvím webového FTP klienta a správce databáze.