Vytisknout
Kategorie: Novinky

Koncem listopadu se v Českých Budějovicích uskutečnilo setkání členů platformy Jihočeského kraje. Krajská poradkyně Mgr. Petra Podzimková zde přítomným představila aktuální témata v rámci projektu Krajská rodinná politika.

Mezi aktuality projektu byl zařazen Sborník dobré praxe a webové stránky, na nichž budou prezentovány důležité informace a výstupy z jednotlivých aktivit projektu. Jednání se zaměřovalo také na oblast prevence. Za prioritu byla označena práce na prioritách:

  1. Zvýšení nabídky a dostupnosti vhodného a kvalitního trávení volného času dětí a mládeže.
  2. Rozvoj a udržitelnost komplexního a vzájemně propojeného systému preventivní péče.
  3. Zajištění dostatečné nabídky odborných služeb pro děti, mládež a rodinu.

V závěru bylo stanoveno datum příštího setkaní platformy, které připadlo na leden 2019.