Vytisknout
Kategorie: Novinky

Analyza

V rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí "Krajská rodinná politika" vznikla Analýza úrovně a fungování opatření v oblasti rodinné politiky a sladění pracovního a rodinného života v krajích ČR (dále jen "Analýza"), která má za cíl zmapovat úroveň rodinné politiky a souvisejících opatření v jednotlivých krajích ČR. 

Analýza obsahuje nejen přehled statistických dat a údajů souvisejících s oblastí rodinné politiky v krajích ČR, ale také výstupy z realizovaného dotazníkového šetření s cílem identifikovat potřeby rodin ve vybraných oblastech rodinné politiky.

Cenné výstupy, které Analýza přináší, budou dále sloužit jako podklad pro krajské poradce projektu a pro jejich další činnost a v následujících letech pro účely tvorby opatření a koncepčních dokumentů v oblasti rodinné politiky.

Analýza je ke zhlédnutí zde.