Vytisknout
Kategorie: Novinky

V předešlých týdnech se v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) „Krajská rodinná politika“ uskutečnily další tři online workshopy pro zaměstnavatele, tentokrát za Plzeňský, Královéhradecký a Středočeský kraj. Společným tématem všech workshopů bylo slaďování pracovního a rodinného života. Pozornost však byla věnována také možnostem ocenění společností přátelských rodinám či potřebám a očekávání zaměstnanců. Přednášejícími byli především zástupci státní správy, soukromých společností, výzkumných agentur či profesionální kouči.

Online workshop Plzeňského kraje nesl název „Jak udržet zaměstnance cestou podpory jejich rodinného života? Jak ocenit zaměstnavatele, kteří berou ohledy na rodinný život svých zaměstnanců?“. V úvodním příspěvku seznámila účastníky ředitelka Krajské hospodářské komory v Plzeňském kraji s jejími aktivitami a činnostmi, mezi které mj. patří pomoc drobným i velkým podnikatelům, pomoc při podnikání žen a při slaďování rodinného a pracovního života. Následovala prezentace výsledků dotazníkového šetření na téma „Podpora slaďování pracovního a rodinného života ve firmách v Plzeňském kraji“, které proběhlo v lednu a únoru 2020. Další příspěvky pojednávaly o ocenění „Mamma/Parent Friendly“, jež je udělováno od roku 2009 společnostem přátelským rodinám svých zaměstnanců a ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+“. Závěrečná část workshopu se věnovala oblasti rovných příležitostí a nerovnému odměňování mezi muži a ženami, a to v rámci příspěvku o Operačním programu Zaměstnanost a projektu 22 % k rovnosti.

WS KHK

Online workshop pro zaměstnavatele Královéhradeckého kraje nesl název „Zaměstnavatelům se dnes vyplácí vstřícnost vůči zaměstnancům! – Jak tuto cestu úspěšně rozvíjet? Co nabídnout? – Moderní trendy, ověřené zkušenosti a příklady dobré praxe“. V rámci workshopu byl prezentován kvalitativní výzkum „Potřeby rodin a seniorů v Královéhradeckém kraji“ a jeho hlavní zjištění. Posluchači byli také seznámeni s průzkumem, který se zabýval potřebami a přáními zaměstnanců při návratu do práce v době krize vyvolané pandemií COVID-19. Součástí tohoto workshopu byl i příspěvek o Operačním programu Zaměstnanost a ocenění „Společnost přátelská zaměstnávání lidí 55+“. Závěr workshopu byl věnován dětským skupinám a jejich výhodám pro zaměstnavatele.

WS STCOnline workshop Středočeského kraje „Prorodinná politika ve firmách – Když si půjdeme vstříc, dosáhneme víc.“ byl zahájen inspirativním příspěvkem obsahujícím rady o tom, jakým způsobem lze ve firmách uchopit slaďování pracovního a rodinného života, jaké jsou hlavní pilíře prorodinné politiky a jak ji lze strategicky uchopit. Další příspěvek pojednával o analytickém nástroji Logib, který zaměstnavatelům pomůže otestovat míru rovnosti v odměňování žen a mužů.