Vytisknout
Kategorie: Novinky

Na přelomu listopadu a prosince proběhly další workshopy zaměřené na téma primární prevence, které se opět, v důsledku vládních epidemiologických opatření, realizovaly online. Ústředním tématem workshopů bylo tentokrát manželství, komunikace, výchovné programy pro děti i dospělé a stres. Mezi přednášejícími byli kouči, lektoři, rodinní poradci či zástupci samosprávy. 

PLK WS PP

Online workshop Plzeňského kraje s názvem "Příprava na manželství a prevence problému v rodině" byl zahájen příspěvkem pana místostarosty městského obvodu Plzeň 3, ve kterém byly přiblíženy prorodinné aktivity, jako například předmanželské kurzy, které svým občanům tento městský obvod nabízí. O přípravě na manželství byl i navazující příspěvek, ve kterém mohli účastníci slyšet porovnání mezi přípravou na manželství u církevního a občanského sňatku. Poslední příspěvek pojednával o manželství, jeho průběhu či potenciálních úskalích, a byl doplněn o aktuální statistická data a přínosné rady.

 

ULK WS PP

Na online workshopu Ústeckého kraje, který nesl název "Umění komunikace a zvládání stresu – cesta ke šťastným vztahům a rodině", byl jako první prezentován interaktivní příspěvek o komunikaci – jak efektivně komunikovat a jak tuto dovednost zužitkovat ve spokojených vztazích a v rodinném životě. Druhý blok se věnoval otázce zvládání stresu a syndromu vyhoření. Obsahoval poučné informace o tom, jak předcházet stresovým situacím, jaký vliv má chronický stres na zdraví a jak stresu předcházet.

 

První prosincový online workshop zaměřený na téma primární prevence Moravskoslezského kraje nesl název "Primární prevence – doprovázení člověka od dětství po zralý věk". V úvodním příspěvku byli účastníci seznámeni s výsledky výzkumu prevence sociálně patologických jevů, který byl realizován na vybraných středních odborných školách a učilištích. Navazující příspěvek posluchačům představil programy zaměřující se na vztahovou výchovu pro dospívající a dospělé. Pojednával též o výchově ke vztahům tak, jak je uchopena v současném rámcovém vzdělávacím programu. Další příspěvek byl věnován rodičovským programům, které se zaměřují na problematiku výchovy, a otázce, jak náš život ovlivňují naše myšlenky a jak s nimi správně pracovat. Následující příspěvky se věnovaly důležitosti preventivních programů očima rodinného poradce a rozboru strategického dokumentu Zpráva o rodině 2020.