Vytisknout
Kategorie: Novinky

V listopadu proběhly další online workshopy zaměřené na problematiku primární prevence, tentokrát za Olomoucký, Královohradecký a Jihočeský kraj. Workshopy byly realizovány v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí („MPSV“) „Krajská rodinná politika“.Vystoupili na nich odborníci z oblasti primární prevence, učitelé či zástupci občansky prospěšných společností. Příspěvky se zaměřovaly především na primární prevenci ve školách a rodinách, jaká rizika mohou vznikat nedostatečnými vědomostmi o nástrahách internetového prostředí a prostřednictvím příkladů dobré praxe představily jejich možná odstranění či zmírnění.

Olomouc prevence2Online workshop Olomouckého kraje s názvem „Jak podporovat každodenní fungování rodin a poukazovat na jejich význam ve společnosti“ představil příspěvek o překážkách v trvalých vztazích a důležitosti preventivních programů neziskových organizací, center pro rodinu apod. z pohledu rodinného poradce. Další příspěvek byl zaměřený na dobrovolnictví a jeho druhy, včetně dobrovolnictví rodinného, jakožto nástroje k aktivizaci (nejen) rodin a podílení se na řešení sociálních problémů a zvyšování kvality života ve společnosti. Poslední příspěvek byl věnován zdravému rodinnému prostředí, jeho vlivu na dítě a jeho následný život.

Kralovehradecky prevence

Na online workshopu Královéhradeckého kraje „Prevence se dnes vyplácí! – Jak tuto cestu úspěšně rozvíjet? Co nabídnout? Moderní trendy, ověřené zkušenosti a příklady dobré praxe“ si účastníci mohli vyslechnout příspěvek o dluzích, jejich negativním dopadu na rodinu a o možných preventivních opatřeních. Následující příspěvek byl věnován výukovému programu „Tvoje cesta #onlinem“, který si klade za cíl vzdělávat rodiče i mládež v oblasti bezpečného pohybu na sociálních sítích. V rámci online workshopu byla pozornost věnována i preventivnímu programu „Nemá to na čele“, který se snaží posílit spolupráci mezi školou a rodiči v řešení šikany. Workshop se věnoval i tématu posilování prevence v rodinách proti nebezpečí v kyberprostoru a závislosti na počítačových hrách či prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

Jihocesky prevenceO důležitosti role rodiny a zejména rodičů v oblasti primární prevence ve virtuálním prostředí pojednával i jeden z příspěvků na online workshopu Jihočeského kraje s názvem „Rodina, děti, vztahy a virtuální svět“. Příspěvek se též věnoval závislostem na technologiích a internetu, či jakým způsobem hovořit s dětmi o rizicích on-line prostředí. Tématem byl i generační střet mezi rodiči a dětmi vzniklý rozdílnými schopnostmi a dovednostmi ovládat technologie a využívat internet z pohledu učitele.