Vytisknout
Kategorie: Novinky

IMG 0006 zaměstnavatelé1V Praze se 24. září 2019 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR uskutečnilo, v rámci projektu Krajská rodinná politika, setkání se zaměstnavateli. Hlavním tématem byla problematika slaďování rodinného a pracovního života.

Sladění pracovního a rodinného života je pro většinu pracujících rodičů jednou z hlavních priorit. Pro zaměstnavatele se mnohdy různé formy flexibilního přístupu k pracujícím rodičům stávají stále důležitějším benefitem v získávání a udržení si schopných a loajálních zaměstnanců v rámci pracovního trhu. Dosažení rovnováhy mezi soukromým životem a prací je však velkou výzvou s celou řadou překážek, kterým čelí nejen zaměstnanec, ale také zaměstnavatelé.

V rámci setkání byli přítomní účastnící seznámeni s přehledem současné legislativy dotýkající se této problematiky, ale také očekávanými změnami spojenými například se směrnicí EU Work-Life Balance.

Velice podnětnou součástí schůzky byly prezentace příkladů dobré praxe, představené Otakarem Klepárníkem, spoluvlastníkem a manažerem obchodních společností skupiny MEDESA a Petrou Sýkorou, projektovou manažerkou a ekonomkou firmy Hennlich, s.r.o. Oba řečníci se shodli na tom, že přátelská firemní kultura je něco, co dnes již uchazeči o práci přímo očekávají. Osvědčil se jim zejména individuální přístup, i za cenu nejrůznějších komplikací. Důraz kladou například na komunikaci se ženami na mateřské a rodičovské dovolené, kterým zároveň umožňují pracovat na operativní úvazek a pomáhají jim vrátit se zpět do práce. Díky svému přístupu jsou nejen schopni si své zaměstnance dlouhodobě udržet, a to i před konkurencí nabízející vyšší finanční ohodnocení, ale také si vychovávají loajální pracovníky.

Z plodné diskuze se zaměstnavateli vyplynula celá řada problematických bodů, kterým je potřeba se věnovat. Stále se bohužel stává, že otevírací doba školek či družin neodpovídá potřebám pracujících rodičů. Ze strany zaměstnavatelů byla zmíněna také problematika složité legislativy nebo přílišné byrokracie, devalvace učňovských oborů a nedostatek zaměstnanců.

V rámci projektu Krajská rodinná politika budeme i nadále ve spolupráci se zaměstnavateli debatovat tuto problematiku a hledat společná témata a možnosti, jak vytvářet lepší podmínky pro slaďování rodinného a pracovního života.