Vytisknout
Kategorie: Novinky

Foto Brno KSV Brně se začátkem června pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí (dále „MPSV“) uskutečnil kulatý stůl projektu Krajská rodinná politika (dále „KRP“) s podtitulem „Možnosti posilování mezigeneračních vztahů a dobrovolnictví“.

Dnešní doba sebou přináší nejen větší volnost, možnosti flexibilnějších pracovních úvazků, ale také nestabilitu a nejistotu. Digitalizace a trend být stále online často vede k nemožnosti oddělit soukromý a pracovní život. Mladí lidé jsou na jednu stranu generací neomezených možností, na druhou stranu pro ně v takovém prostředí není rodičovství a mateřství lukrativní záležitostí. Ředitelka Národního centra pro rodinu se na setkání zamýšlela nad výstupy mezinárodní konference uskutečněné v Senátu PČR, která se zabývala evropskými trendy v mezigeneračním dialogu.

Mohou emoční traumata našich předků ovlivňovat naše dnešní prožívání? Psycholožka, lektorka akreditovaných odborných kurzů a mediátorka na setkání představila progresivní vědu epigenetiku, která na tuto otázku hledá odpověď.

Vedoucí mezigeneračních programů Mezi námi, o.p.s., prezentovaly projekty zaměřené na mezigenerační aktivity, které podporují vzájemnou úctu a pochopení. Mezigenerační projekty Trojlístek – sblížení tří generací ®, který spojuje náhradní babičky a rodiny s dětmi a Family Point ® -  místo pro rodinu představila na setkání ředitelka Centra pro rodinu a sociální péči Brno.

Dobrou praxi v oblasti podpory dobrovolnických aktivit zde představil zástupce Magistrátu města Olomouce a na dobrovolnický program Amelie na Olomoucku upozornila projektová vedoucí Amelie, z.s. Program Amelie je akreditován Ministerstvem vnitra ČR, zaměřuje se výhradně na dobrovolnictví pro onkologicky nemocné a je realizován v Praze, Olomouci a Středočeském kraji.

Příklad dobré praxe ze zahraničí, prezentovala krajská koordinátorka projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, MPSV. Město Manchester se rozhodlo být „věku přátelským regionem“ a udělat ze svého města místo, kde budou chtít jeho občané žít i zestárnout. Tato vize je naplňována konkrétními aktivitami, například podporou dobrovolnictví, zapojením starších občanů do uměleckých a kulturních aktivit či pozitivním mediálním obrazem starší generace.

Závěrem lze říci, že posilování mezigeneračních vztahů, vzájemná komunikace, spolupráce a pomoc je důležitou součástí rodinné politiky. Takto to vnímali všichni přítomní účastníci, kteří ze setkání odcházeli spokojení a s pocitem získání nových, zajímavých a přínosných informací.