Vytisknout

V posledních letech se v České republice podařilo prosadit významné množství opatření, která mají za cíl zkvalitnění péče obou rodičů o děti a navýšení finančních prostředků, jež rodinám připadnou.

Mezi konkrétní uskutečněné kroky v této problematice patří: