Vytisknout
Kategorie: Novinky

Za Zlínský, Středočeský kraj a hlavní město Prahu se uskutečnily další online workshopy zaměřené na téma primární prevence. Soustředily se zejména na oblast rodiny a školy, jakožto důležité aktéry pro vykonávání primární prevence, včetně primární prevence v kyberprostoru. Workshopy obsahovaly také řadu příkladů dobré praxe. Mezi přednášejícími byli odborníci na primární prevenci, pedagogové, zástupci Policie České republiky či sociální pracovníci.

Zlínský kraj prevence

Ve Zlínském kraji si účastníci online workshopu s názvem „Jak podpořit stabilitu a odolnost rodin“ mohli vyslechnout příspěvek o systémovém přístupu k rodině a jejímu fungování očima klinické psycholožky. Navazující příspěvek se věnoval rodině ze sociologického pohledu a zahrnoval mimo jiné pojednání o boření hranic rodinného systému. Další přednášející prezentoval příspěvek o propojení rodiny a školy a o školních programech, které se věnují rodinné problematice. Ve zbývajících příspěvcích byly představeny etické programy a programy primární prevence nabízené ve školách či projekt "Alzheimerův uzel" a jeho aktivity (nejen) od počátku epidemie COVID-19.

Středočeský kraj prevence

Online workshop Středočeského kraje nesl název "Primární prevence a její možnosti, příklady dobré praxe". Účastníci mohli slyšet nejen příspěvky o primární prevenci z obecného hlediska – čeho se týká, jaké jsou její nástroje, hlavní činitelé a cíle, ale také příspěvek o aplikaci primární prevence v praxi, a to například v rámci programu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje „Bezpečné město". Další příspěvky se věnovaly projektům realizovaných Regionálním muzeem Mělník ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem, které se zaměřují na prevenci sociálně patologických jevů, nebo dopadům nedostatečné primární prevence v prostředí současných rodin, které procházejí řadou proměn.

Praha prevence 2

Online workshop hlavního města Praha s názvem "Rodina a děti v online světě – jak na rizika kyberprostoru a internetu" obsahoval příklady primární prevence v praxi, a to například na ukázce vzdělávacího programu Policie České republiky pro rodiče "Tvoje cesta #onlinem". Navazující příspěvek informoval o problematice kybernetiky z pohledu rodin či sociálních sítích a rizicích, se kterými se při jejich užívání můžeme setkat, ale také pozitivech, které nám mohou přinášet. Zástupce Pražského centra primární prevence účastníkům workshopu ve své prezentaci nastínil fungování centra a jeho hlavní projektové aktivity. Z pohledu pedagožky gymnázia bylo účastníkům online workshopu popsáno působení škol v oblasti primární prevence, včetně představení příkladu minimálního preventivního programu na konkrétní škole. Závěrečný příspěvek se věnoval dokumentu "V síti“ a jeho osvětové kampani, v rámci které vzniklo například užitečné desatero bezpečného chování na internetu.